Зараз Ви тут:Головна сторінка>Про школу>Рада школи>План роботи

План роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради школи
Протокол № 1
від 02.09.2011

План роботи Ради
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

на 2011-2012 навчальний рік

Зміст роботи Термін Відповідальні
1

1.Затвердження структури Ради школи та членів її Президії (додаток 5).

2.Вибори голови благодійного шкільного фонду «Alma mater».

3.Затвердження Цільової програми «Інформаційно-освітнє середовище школи 2011-2015».

4.Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи.

Вересень

І декада

Калашник А.Н.

Сарапіна К.І.

Набока Б.С.

Набока Б.С.

2

1.Звіт директора про фінансово-господарчу діяльність школи у 2010-2011 навчальному році та приоритетні напрямки роботи школи в новому навчальному році.

2.Затвердження плану роботи Ради на новий навчальний рік.

3.Підсумки літнього оздоровлення та відпочинку учнів.

4.Про охоплення навчанням дітей шкільного віку у мікрорайоні школи.

5.Організація харчування учнів та шляхи його поліпшення.

6.Узгодження навчальних та виховних занять у школі, занять гуртків, спортивних секцій.

7.Затвердження режиму роботи школи, графіка чергування вчителів, чергування класів.

Вересень

І декада

Набока Б.С.
.

Калашник А.Н

Драч П.М.

Драч П.М.

Драч П.М.

Бігун І.О.

Набока Б.С.,
ТарасенкоЛ.Л.

3

1.Про залучення позабюджетних коштів для покращення умов навчання для учнів.

2.Організація системної роботи з батьками по розвитку фінансової спроможності благодійного шкільного фонду «Alma mater»(оформлення шкільного кадастру).

3.Дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму в школі.

4.Про підготовку та проведення традиційних свят школи.

Жовтень

І декада

Набока Б.С.

Сарапіна К.І.
.

Кочубей У.Ю.

Бігун І.О.

4

1.Про охорону здоров'я та збереження життя учнів і працівників школи. Залучення відповідних служб для надання кваліфікованої інформації для учнів.

2.Про моральний клімат у школі, стиль взаємин між шкільними працівниками, учнями та їхніми батьками.
,

3.Про участь громадських об’єднань учнів у вдосконаленні навчального процесу й задоволенні їхніх пізнавальних інтересів.

4.Про задоволення інтересів і потреб учнів у позаурочній роботі школи.

5.Про стан і заходи поліпшення сімейного виховання.

Грудень

ІІ декада

Кочубей У.Ю.,
Тарасенко Л.Л.

Набока Б.С.,
Тарасенко Л.Л.

Набока Б.С.
,

Бігун І.О.

Набока Б.С.

5

1.Про нагородження кращих учнів та вчителів школи за підсумками навчального року.

2.Про літнє оздоровлення учнів школи.

3.Про планування роботи Ради на новий навчальний рік.

4.Про проведення літніх ремонтних робіт та підготовки школи до нового навчального року.

Квітень

ІІ декада

Набока Б.С.

Драч П.М.

Калашник А.Н.

Набока Б.С.