Назва/вид інформації Посилання
Статут закладу, ліцензія на провадження освітньої діяльності http://my-school.kr.ua/transparence/2220-statut-zakladu-litsenziia-na-provadzhennia-osvitnoi-diialnosti
Освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою http://my-school.kr.ua/transparence/2221-osvitni-programi-shcho-realizuyut-sya-v-zakladi-ta-perelik-osvitnikh-komponentiv-shcho-peredbacheni-vidpovidnoyu-osvitn-oyu-programoyu
Мови освітнього процесу http://my-school.kr.ua/transparence/2222-movy-osvitnoho-protsesu
Вакантні посади, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення http://my-school.kr.ua/transparence/2223-vakantni-posady-poriadok-i-umovy-provedennia-konkursu-na-ikh-zamishchennia
Результати моніторингу якості освіти http://my-school.kr.ua/transparence/2224-rezultaty-monitorynhu-iakosti-osvity
Річний звіт про діяльність закладу http://my-school.kr.ua/transparence/2225-richnyi-zvit-pro-diialnist-zakladu
Правила прийому до закладу http://my-school.kr.ua/transparence/2226-pravyla-pryiomu-do-zakladu
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами http://my-school.kr.ua/transparence/2227-umovy-dostupnosti-zakladu-osvity-dlia-navchannia-osib-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy
Перелік додаткових платних послуг та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати http://my-school.kr.ua/transparence/2228-perelik-dodatkovykh-platnykh-posluh-ta-inshykh-posluh-ikh-vartist-poriadok-nadannia-ta-oplaty
Фінансова звітність закладу http://my-school.kr.ua/transparence/2300-finansova-zvitnist-zakladu-z-01012017-po-31122017

Територія обслуговування закладу освіти

http://my-school.kr.ua/transparence/2397-terytoriia-obsluhovuvannia-zakladu-osvity