Звіт директора - 2024

12 червня відбувся щорічний звіт директора Рацул Тетяни Василівни. У підсумки діяльність керівника оцінено наступим чином:

відмінно - 43;
добре - 14;
задовільно - 1;
незадовільнор - 1;
утрималися - 0.

Звіт розміщено за посиланням.