Метою заняття було формування і розвиток настановлення на самопізнання і саморозвиток, створення позитивного психологічного клімату, формування навичок самоаналізу та самоконтролю, позитивного ставлення до себе і до інших, усвідомлення себе.

Метою заняття було надати допомогу дітям в усвідомленні своїх вчинків; усвідомленні власного впливу на інших людей. Отримати розуміння агресивної поведінки, описати власну агресивну поведінку і поведінку інших; корегувати агресивність.

Під час заняття діти вчились оволодінням навичок самоконтролю та емоційної саморегуляції. Ознайомились з техніками для зниження рівня агресивності. Сформували навички конструктивної комунікації.

Метою заняття було розвивати здатність розуміти свій емоційний стан та стан іншої людини; розвивати активну увагу; покращення соціальної адаптації; розвиток емоційної сфери учасників заняття.

Заняття допомогло ознайомитись з поняттям «характер». Визначити подібності та відмінності в характері різних людей. Також сприяло в осмисленні своїх сильних боків особистості; формуванню адекватної самооцінки та освоєнню способів саморозкриття.

Метою заняття було розширити уявлення учасників про внутрішні та зовнішні ресурси; актуалізувати внутрішній потенціал з метою пошуку власних ресурсів; формувати вміння та навички стресостійкості поведінки; формувати практичні вміння саморегуляції.

Метою заняття було формування навичок саморефлексії, визначення власних позитивних та негативних характеристик; спонукання до прийняття власної особистості, не зважаючи на негативні риси та якості.

Під час заняття розглянули з учнями взаємозв'язок настрою та здоров'я, настрою і спілкування. Визначили що гарний настрій, усмішка та сміх мають позитивний вплив і значення для формування і зміцнення здоров'я.

Заняття було направлено на налагодження позитивної атмосфери в групі; на розвиток довільності, вміння працювати за поданим зразком, розвивати вміння концентрувати увагу і виконувати вказівки дорослих.

Під час заняття діти розвивали спостережливість, вчились стимулювати увагу, формували вміння працювати за поданим зразком, розвивали вміння швидко мислити і орієнтуватися в умовах завдання.