Метою заняття було надати допомогу дітям в усвідомленні своїх вчинків; усвідомленні власного впливу на інших людей. Отримати розуміння агресивної поведінки, описати власну агресивну поведінку і поведінку інших; корегувати агресивність.