Метою заняття було формування навичок саморефлексії, визначення власних позитивних та негативних характеристик; спонукання до прийняття власної особистості, не зважаючи на негативні риси та якості.