Метою заняття було розвивати здатність розуміти свій емоційний стан та стан іншої людини; розвивати активну увагу; покращення соціальної адаптації; розвиток емоційної сфери учасників заняття.

Заняття допомогло ознайомитись з поняттям «характер». Визначити подібності та відмінності в характері різних людей. Також сприяло в осмисленні своїх сильних боків особистості; формуванню адекватної самооцінки та освоєнню способів саморозкриття.

Метою заняття було розширити уявлення учасників про внутрішні та зовнішні ресурси; актуалізувати внутрішній потенціал з метою пошуку власних ресурсів; формувати вміння та навички стресостійкості поведінки; формувати практичні вміння саморегуляції.

Метою заняття було формування навичок саморефлексії, визначення власних позитивних та негативних характеристик; спонукання до прийняття власної особистості, не зважаючи на негативні риси та якості.

Під час заняття розглянули з учнями взаємозв'язок настрою та здоров'я, настрою і спілкування. Визначили що гарний настрій, усмішка та сміх мають позитивний вплив і значення для формування і зміцнення здоров'я.

Заняття було направлено на налагодження позитивної атмосфери в групі; на розвиток довільності, вміння працювати за поданим зразком, розвивати вміння концентрувати увагу і виконувати вказівки дорослих.

Під час заняття діти розвивали спостережливість, вчились стимулювати увагу, формували вміння працювати за поданим зразком, розвивали вміння швидко мислити і орієнтуватися в умовах завдання.

Проведене заняття було спрямовано на формування сімейних цінностей, знайомство з членами сімей дітей та їх загальними інтересами.

Проведене заняття сприяло розвитку індивідуальності, доброзичливості дитини. В ході заняття діти усвідомили свої позитивні риси характеру, своє «Я». Вчились формувати адекватну самооцінку.

Діти вчились аналізувати свій внутрішній стан та отримали знання про різні емоційні стани і настрої людей. Проведене заняття сприяло налагодженню позитивної емоційної атмосфери і хорошого настрою учнів.